Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – Fizjoterapeuta – 1 osoba x 0,75 etatu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Fizjoterapeuta – 1 osoba x 0,75 etatu w ramach projektu pn. „Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na terenie Gminy Drwinia” numer projektu RPMP.09.02.03-12-0443/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – Fizjoterapeuta – 1 osoba x 0,75 etatu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – Muzykoterapeuta – 1 osoba x 0,25 etatu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Muzykoterapeuta – 1 osoba x 0,25 etatu w ramach projektu pn. „Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na terenie Gminy Drwinia” numer projektu RPMP.09.02.03-12-0443/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – Muzykoterapeuta – 1 osoba x 0,25 etatu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – opiekun osoby starszej – 1 osoba x 1 etat lub 2 osoby x 0,5 etatu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: opiekun osoby starszej – 1 osoba x 1 etat lub 2 osoby x 0,5 etatu w ramach projektu pn. „Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na terenie Gminy Drwinia” numer projektu RPMP.09.02.03-12-0443/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – opiekun osoby starszej – 1 osoba x 1 etat lub 2 osoby x 0,5 etatu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – pracownik socjalny – 1 osoba x 0,5 etatu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny– 1 osoba x 0,5 etatu w ramach projektu pn. „Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na terenie Gminy Drwinia” numer projektu RPMP.09.02.03-12-0443/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – pracownik socjalny – 1 osoba x 0,5 etatu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – pracownik gospodarczy (osoba sprzątająca – sprzątaczka/sprzątacz) – 1 osoba x 0,5 etatu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: pracownik gospodarczy (osoba sprzątająca – sprzątaczka/sprzątacz) – 1 osoba x 0,5 etatu w ramach projektu pn. „Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na terenie Gminy Drwinia” numer projektu RPMP.09.02.03-12- 0443/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – pracownik gospodarczy (osoba sprzątająca – sprzątaczka/sprzątacz) – 1 osoba x 0,5 etatu