Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – pracownik gospodarczy (osoba sprzątająca – sprzątaczka/sprzątacz) – 1 osoba x 0,5 etatu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: pracownik gospodarczy (osoba sprzątająca – sprzątaczka/sprzątacz) – 1 osoba x 0,5 etatu w ramach projektu pn. „Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na terenie Gminy Drwinia” numer projektu RPMP.09.02.03-12- 0443/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w załącznikach.

Informacje można również uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drwini pod numerem telefonu 12 2817602.

  1. Ogłoszenie o naborze – pracownik gospodarczy (osoba sprzątająca – sprzątaczka/sprzątacz) – 1 osoba x 0,5 etatu
  2. Klauzula informacyjna RODO