Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30 000 euro

  1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług informatycznych dla 15 uczestników projektu pn. „Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na terenie Gminy Drwinia”
  2. Nabór na świadczenie usług z zakresu muzykoterapii w ramach zajęć terapeutycznych
  3. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zdrowotnych dla 15 uczestników projektu pn. „Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na terenie Gminy Drwinia”
  4. Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę oraz montaż mebli gotowych do placówki Dziennego Domu Senior + w Woli Drwińskiej
  5. Zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej do placówki Dziennego Domu Senior + w Woli Drwińskiej
  6. Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę oraz montaż mebli, sprzętu i wyposażenie do placówki Dziennego Domu Senior + w Woli Drwińskiej