Kadra

Kierownik:

Ewa Twardowska

Opiekuni:

1. Lucyna Wąsik – opiekun osób starszych

2. Aleksandra Solarz – opiekun osób starszych