O Dzienny Domu Opieki „Senior+”

Projekt pn. „Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na terenie Gminy Drwinia realizowany jest przez Gminę Drwinia. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Gminy Drwinia poprzez utworzenie dla 15 osób dziennego ośrodka opieki dla osób starszych w tym niesamodzielnych w Woli Drwińskiej, zapewnienie im usług opiekuńczo pielęgnacyjnych oraz aktywizująco-usprawniających jak również wsparcie 15 opiekunów faktycznych/rodzin poprzez usługi wspomagające.