Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – Fizjoterapeuta – 1 osoba x 0,75 etatu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Fizjoterapeuta – 1 osoba x 0,75 etatu w ramach projektu pn. „Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na terenie Gminy Drwinia” numer projektu RPMP.09.02.03-12-0443/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – Fizjoterapeuta – 1 osoba x 0,75 etatu

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę oraz montaż mebli, sprzętu i wyposażenie do placówki Dziennego Domu Senior + w Woli Drwińskiej

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę oraz montaż mebli, sprzętu i wyposażenie do placówki Dziennego Domu Senior + w Woli Drwińskiej w ramach projektu pn. „Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na terenie Gminy Drwinia” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Czytaj dalej Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę oraz montaż mebli, sprzętu i wyposażenie do placówki Dziennego Domu Senior + w Woli Drwińskiej

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy: pracownik socjalny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini informuje o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy: pracownik socjalny– 1 osoba x 0,5 etatu etatu w ramach projektu pn. „Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na terenie Gminy Drwinia” numer projektu RPMP.09.02.03-12-0443/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj dalej Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy: pracownik socjalny

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy: Muzykoterapeuta

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini informuje o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy: Muzykoterapeuta – 1 osoba x 0,25 etatu w ramach projektu pn. „Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na terenie Gminy Drwinia” numer projektu RPMP.09.02.03-12-0443/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj dalej Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy: Muzykoterapeuta

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy: Fizjoterapeuta

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini informuje o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy: Fizjoterapeuta – 1 osoba x 0,75 etatu w ramach projektu pn. „Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na terenie Gminy Drwinia” numer projektu RPMP.09.02.03-12-0443/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj dalej Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy: Fizjoterapeuta