Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – opiekun osoby starszej – 1 osoba x 1 etat lub 2 osoby x 0,5 etatu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: opiekun osoby starszej – 1 osoba x 1 etat lub 2 osoby x 0,5 etatu w ramach projektu pn. „Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na terenie Gminy Drwinia” numer projektu RPMP.09.02.03-12-0443/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w załącznikach.

Informacje można również uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drwini pod numerem telefonu 12 2817602.

  1. Ogłoszenie o naborze – opiekun osoby starszej – 1 osoba x 1 etat lub 2 osoby x 0,5 etatu
  2. Klauzula informacyjna RODO