Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY REKRUTACYJNE (PODSTAWOWA):

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – wersja DOC
 2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – wersja PDF
 3. Formularz zgłoszeniowy (OSOBA NIESAMODZIELNA) – wersja DOC
 4. Formularz zgłoszeniowy (OSOBA NIESAMODZIELNA) – wersja PDF
 5. Formularz zgłoszeniowy (OPIEKUN NIEFORMALNY) – wersja DOC
 6. Formularz zgłoszeniowy (OPIEKUN NIEFORMALNY) – wersja PDF
 7. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE potwierdzające możliwość/wskazanie do korzystania z usług usprawniająco–aktywizujących w Dziennym Domu Senior+ w Woli Drwińskiej – wersja DOC
 8. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE potwierdzające możliwość/wskazanie do korzystania z usług usprawniająco–aktywizujących w Dziennym Domu Senior+ w Woli Drwińskiej – wersja PDF
 9. Oświadczenie uczestnika projektu – wersja DOC
 10. Oświadczenie uczestnika projektu – wersja PDF

DOKUMENTY REKRUTACYJNE (UZUPEŁNIAJĄCA):

 1. Regulamin rekrutacji uzupełniającej i uczestnictwa w projekcie – wersja DOC
 2. Regulamin rekrutacji uzupełniającej i uczestnictwa w projekcie – wersja PDF
 3. Formularz zgłoszeniowy (OSOBA NIESAMODZIELNA) – wersja DOC
 4. Formularz zgłoszeniowy (OSOBA NIESAMODZIELNA) – wersja PDF
 5. Formularz zgłoszeniowy (OPIEKUN NIEFORMALNY) – wersja DOC
 6. Formularz zgłoszeniowy (OPIEKUN NIEFORMALNY) – wersja PDF
 7. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE potwierdzające możliwość/wskazanie do korzystania z usług usprawniająco–aktywizujących w Dziennym Domu Senior+ w Woli Drwińskiej – wersja DOC
 8. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE potwierdzające możliwość/wskazanie do korzystania z usług usprawniająco–aktywizujących w Dziennym Domu Senior+ w Woli Drwińskiej – wersja PDF
 9. Oświadczenie uczestnika projektu – wersja DOC
 10. Oświadczenie uczestnika projektu – wersja PDF
 11. Uchwała Rady Gminy Drwinia z dnia 26 luty 2021

POZOSTAŁE DOKUMENTY:

 1. Uchwała Rady Gminy Drwinia z dnia 26 luty 2021
 2. Powiadomienie o zamiarze skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN – wersja DOC
 3. Powiadomienie o zamiarze skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN – wersja PDF