Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy: Fizjoterapeuta

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini informuje o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy: Fizjoterapeuta – 1 osoba x 0,75 etatu w ramach projektu pn. „Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na terenie Gminy Drwinia” numer projektu RPMP.09.02.03-12-0443/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy: Fizjoterapeuta