Trwa rekrutacja uzupełniająca (w trybie ciągłym) do Dziennego Domu Senior+ w Woli Drwińskiej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwinia informuje, że od dnia 30.03.2021 r. trwa rekrutacja uzupełniającą uczestników (w trybie ciągłym) do projektu pn.„Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na terenie Gminy Drwinia” o numerze RPMP.09.02.03-12-0443/19. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Wszystkie wytyczne oraz dokumentacja rekrutacyjna wraz w regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępna jest poniżej oraz pod adresem:

Dokumenty do pobrania

Wszelkie informacje oraz zapytania dotyczące procedury rekrutacji i realizacji projektu można uzyskać pod numerem telefonu 12 2817602 oraz 12 2849814 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: senior@drwinia.pl

Niezbędne dokumenty:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – wersja DOC
 2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – wersja PDF
 3. Formularz zgłoszeniowy (OSOBA NIESAMODZIELNA) – wersja DOC
 4. Formularz zgłoszeniowy (OSOBA NIESAMODZIELNA) – wersja PDF
 5. Formularz zgłoszeniowy (OPIEKUN NIEFORMALNY) – wersja DOC
 6. Formularz zgłoszeniowy (OPIEKUN NIEFORMALNY) – wersja PDF
 7. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE potwierdzające możliwość/wskazanie do korzystania z usług usprawniająco–aktywizujących w Dziennym Domu Senior+ w Woli Drwińskiej – wersja DOC
 8. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE potwierdzające możliwość/wskazanie do korzystania z usług usprawniająco–aktywizujących w Dziennym Domu Senior+ w Woli Drwińskiej – wersja PDF
 9. Oświadczenie uczestnika projektu – wersja DOC
 10. Oświadczenie uczestnika projektu – wersja PDF
 11. Uchwała Rady Gminy Drwinia z dnia 26 luty 2021