Rusza rekrutacja do Dziennego Domu Senior+ w Woli Drwińskiej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwinia ogłasza nabór podstawowy uczestników do projektu pn.„Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na terenie Gminy Drwinia” o numerze RPMP.09.02.03-12-0443/19. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Pierwsza (podstawowa) rekrutacja uczestników odbywać się będzie w okresie: od 9 marca 2021 roku do 29 marca 2021 roku

Wszystkie wytyczne oraz dokumentacja rekrutacyjna wraz w regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępna jest poniżej oraz pod adresem:

 

Wszelkie informacje oraz zapytania dotyczące procedury rekrutacji i realizacji projektu można uzyskać pod numerem telefonu 12 2817602 oraz 12 2849814 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: senior@drwinia.pl

Niezbędne dokumenty:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – wersja DOC
 2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – wersja PDF
 3. Formularz zgłoszeniowy (OSOBA NIESAMODZIELNA) – wersja DOC
 4. Formularz zgłoszeniowy (OSOBA NIESAMODZIELNA) – wersja PDF
 5. Formularz zgłoszeniowy (OPIEKUN NIEFORMALNY) – wersja DOC
 6. Formularz zgłoszeniowy (OPIEKUN NIEFORMALNY) – wersja PDF
 7. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE potwierdzające możliwość/wskazanie do korzystania z usług usprawniająco–aktywizujących w Dziennym Domu Senior+ w Woli Drwińskiej – wersja DOC
 8. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE potwierdzające możliwość/wskazanie do korzystania z usług usprawniająco–aktywizujących w Dziennym Domu Senior+ w Woli Drwińskiej – wersja PDF
 9. Oświadczenie uczestnika projektu – wersja DOC
 10. Oświadczenie uczestnika projektu – wersja PDF
 11. Uchwała Rady Gminy Drwinia z dnia 26 luty 2021